Новости проекта
«Учитель для Беларуси»
ВНИМАНИЕ! Технические работы

Статут

Дата: 15 октября 2014 в 13:00, Обновлено 28 декабря 2018 в 10:07

ЗАЦВЕРДЖАНА

рашэннем Светлагорскага

раённага выканаўчага камітэта

ад 28 жніўня 2014 г. №1337

СТАТУТ

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

«Вяжноўская базавая школа»

(Вяжноўская базавая школа)

СТАТУС

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

«Вяжноўская базавая школа»

(Вяжноўская базавая школа)

а.г.Вяжны, 2014 г.

 

1. Агульныя палажэнні

     1. Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Вяжноўская базавая школа», у далейшым названае «Установа», з'яўляецца дзяржаўнай некамерцыйнай адукацыйнай арганізацыяй, створанай аддзелам адукацыі мясцовага раённага выканаўчага камітэта для ажыццяўлення дзяржаўнай палітыкі ў сферы агульнай сярэдняй адукацыі і фундаваная цалкам з мясцовага бюджэту.

     2. Установа была створана 1 снежня 1960 года па адрасе:247422, Гомельская вобласць, Светлагорскі раён, а.г.Вяжны, вул.Школьная 4.

     3. Установа з'яўляецца самастойнай юрыдычнай асобай i ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь і самастойна адстойвае свае інтарэсы ў судзе.

     4. Установа з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае ў аператыўным кіраванні адасобленую маёмасць, друк, штамп і бланкі дакументаў з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, нясе самастойную адказнасць па сваіх абавязках, ад свайго імя набывае і ажыццяўляе маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы, выконвае абавязкі, з'яўляецца істцом і адказчыкам у судзе, фінансуецца са сродкаў мясцовага бюджэту на падставе бюджэтнага каштарысу. Установа мае права ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даходы (далей - гаспадарчая дзейнасць) у адпаведнасці з заканадаўствам і дадзеным Статутам, які сцвярджаецца раённым выканаўчым камітэтам, у далейшым названым «Заснавальнік».

     5. Поўнае афіцыйнае найменне Установы на рускай мове: Государственное учреждение образования «Вежновская базовая школа».

     Скарочанае найменне Установы на рускай мове: Вежновская базовая школа.

     Поўнае афіцыйнае найменне Установы на беларускай мове: Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Вяжноўская базавая школа».

     Скарочанае найменне Установы на беларускай мове: Вяжноўская базавая школа.

     6. Установа функцыянуе ў складзе I - IX класаў, дзе ажыццяўляюцца навучанне і выхаванне на I і II ступенях агульнай сярэдняй адукацыі, рэалізуецца праграма выхавання і абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.

     7. Установа праходзіць атэстацыю ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

     8. Установа самастойна ў ажыццяўленні адукацыйнай, навуковай, навукова-тэхнічнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычным забеспячэнні адукацыі, падборы і расстаноўцы кадраў і іншай дзейнасці ў межах, устаноўленых заканадаўствам.

     9. Кантроль у сферы агульнай сярэдняй адукацыі, каардынацыю дзейнасці рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у сферы агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляе Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

     Кантроль за дзейнасцю Установы ажыццяўляе аддзел адукацыі раённага выканаўчага камітэта.

 2. Мэты і задачы дзейнасці Установы

    10. Установа створана з мэтай ажыццяўлення навучання і выхавання на адпаведных ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.

     У адпаведнасці з мэтамі дзейнасці і заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прадметам дзейнасці школы з'яўляецца адукацыйная дзейнасць.

     Па агульнадзяржаўным класіфікатарам відаў эканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь:

           - агульная пачатковая адукацыя (80210);

           - агульную сярэднюю адукацыю (80210);

           - іншая адукацыя (80424).

     Віды дзейнасці, якія падлягаюць ліцэнзаванню, могуць ажыццяўляцца пасля атрымання ліцэнзій ва ўстаноўленым парадку.

     11. Мэта дзейнасці Установы дасягаецца шляхам вырашэння наступных задач:

          11.1.обеспечение атрымання навучэнцамі агульнай базавай адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі агульнай сярэдняй адукацыі;

          11.2. фарміраванне ў навучаюцца навуковага светапогляду, духоўнай пераканання, культуры паводзін, эстэтычнага густу;

          11.3. умацаванне і захаванне фізічнага і псіхічнага здароўя навучэнцаў, выхаванне беражлівага і адказнага стаўлення да свайго здароўя і здароўя іншых грамадзян, фарміраванне гігіенічных навыкаў і здаровага ладу жыцця;

          11.4. падрыхтоўка навучэнцаў да ўсвядомленага прафесіянальнага самавызначэння, прадаўжэння адукацыі, працоўнай і грамадскай дзейнасці, сямейнага жыцця.

    12. Для дасягнення сваіх задач Установа ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе:

          12.1. адукацыйны працэс на аснове вучэбных планаў і вучэбных праграм;

          12.2. выхаванне навучэнцаў ў адпаведнасці з праграмай выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь.

    13. Установа, акрамя асноўных функцый, пералічаных у пункце 11 гэтага Статута, у парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, можа ажыццяўляць:

          13.1. падрыхтоўку дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

          13.2. арганізацыю навучання і выхавання навучэнцаў:

                    - па медыцынскіх паказчыках часова або пастаянна не могуць наведваць урокі ва Установе, - навучанне на даму;

                    - прафесійную падрыхтоўку навучэнцаў;

                    - эксперыментальную і інавацыйную дзейнасць.

    14. Для дасягнення пастаўленых задач Установа ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і п. 1 гэтага статута:

         14.1 прыцягвае на дабрачыннай аснове сродкі для фінансавання сваіх работ і праграм;

         14.2. ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, ажыццяўляе адукацыйную дзейнасць шляхам арганізацыі курсаў, лекцый, семінараў, практычных заняткаў са слухачамі Установы;

         14.3. аказвае платныя адукацыйныя паслугі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

         14.4. праводзіць дабрачынныя мерапрыемствы і акцыі;

         14.5. ажыццяўляе вытворчую і гаспадарчую дзейнасць;

         14.6. ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць, арганізацыю вытворчасці і распаўсюд прадукцыі ў адпаведнасці з задачамі Установы;

         14.7. аказвае кансультацыйныя і інфармацыйныя паслугі па праблемах педагогікі і іншым, звязаным з навучаннем, праблемах;

         14.8. арганізуе і праводзіць іншыя мерапрыемствы, неабходныя для дасягнення мэтаў, прадугледжаных гэтым статутам.

    15. Ва Установе забараняецца стварэнне і функцыянаванне палітычных партый, іншых грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў), якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая супярэчлівая заканадаўству Рэспублікі Беларусь дзейнасць рэлігійных арганізацый.

    16. Установа ў пазаўрочны час можа ўзаемадзейнічаць з зарэгістраванымі рэлігійнымі арганізацыямі з улікам іх уздзеяння на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа. Парадак, умовы, змест і формы гэтага ўзаемадзеяння вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 3. Удзельнікі адукацыйнага працэсу і адносіны паміж імі

     17. Удзельнікамі адукацыйнага працэсу ва Установе з'яўляюцца навучэнцы, педагагічныя работнікі, законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў. Законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх навучэнцаў з'яўляюцца іх бацькі, усынавіцелі (удачарыцелю), апекуны, папячыцелі.

     18. Прыём асобы для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе яго заявы пры прад'яўленні ім пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць асобу, і медыцынскай даведкі аб стане здароўя. Ад імя непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным прадстаўніком.

     19. У I клас прымаюцца асобы, якім на 1 верасня адпаведнага навучальнага года спаўняецца шэсць і больш гадоў. Па жаданні аднаго з законных прадстаўнікоў дзіцяці дапускаецца прыём у I клас асобы, якой шэсць гадоў споўніцца ў перыяд з 1 па 30 верасня адпаведнага навучальнага года.

     20. Для прыёму дзяцей у I клас ва Установу законныя прадстаўнікі ў перыяд з 01 чэрвеня па 28 жніўня падаюць заяву на імя кіраўніка Установы і прадстаўляюць копію пасведчання аб нараджэнні і даведку аб стане здароўя дзіцяці.

     21. Рашэнне аб залічэнні дзіцяці ва Установу для навучання ў I класе афармляецца загадам кіраўніка Установы не пазней за 31 жніўня года прыёму і даводзіцца да ведама законнага прадстаўніка.

     22. У I клас Установы прымаюцца ў пяршыла чаргу асобы, якія пражываюць на тэрыторыі мікрараёнаў, замацаваных за Установай рашэннем раённага выканаўчага камітэта.

     23. Асобы, якія не пражываюць на тэрыторыі мікрараёнаў, замацаваных за Установай, могуць быць залічаны ва Установу пры наяўнасці свабодных месцаў. Залічэнне на свабодныя вучнёўскія месцы ажыццяўляецца ў парадку чарговасці падачы заяў законнымі прадстаўнікамі дзяцей.

     24. Установа не мае права перашкаджаць пераводу (пераходу) навучэнца ў iншую ўстанову адукацыі, калі на гэта маецца згода апошняга.

     25. У адпаведны клас Установы пры прадстаўленні даведкі ўстаноўленага ўзору могуць быць прыняты навучэнцы, якія на працягу навучальнага года або па яго выніках былі адлічаны або спынілі навучанне ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі пры наяўнасці свабодных вучнёўскіх месцаў. У гэтым выпадку яны працягваюць навучанне ў адпаведным класе Установы і здаюць выпускныя экзамены за курс сярэдняй школы ва ўстаноўленым парадку.

     26. Навучэнцы маюць права на:

           26.1. атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі;

           26.2. навучанне па індывідуальным вучэбным плане ў межах зместу адукацыйнай праграмы;

           26.3. ахову жыцця і здароўя падчас адукацыйнага працэсу;

           26.4. бясплатнае псіхолага-медыка-педагагічнае абследаванне ў дзяржаўных цэнтрах карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі;

           26.5. карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі;

           26.6. вакацыі;

           26.7. атрыманне платных паслуг у сферы адукацыі;

           26.8. бясплатнае карыстанне бібліятэкай, вучэбнай, вытворчай, навуковай і культурна-спартыўнай базай установы адукацыі;

           26.9. атрыманне сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі з боку спецыялістаў ўстановы адукацыі;

           26.10. заахвочванне за поспехі ў вучэбнай, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці, а таксама ў адукацыйных мерапрыемствах;

           26.11. удзел у кіраванні ўстановай адукацыі;

           26.12. удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях, сімпозіумах, кангрэсах, семінарах і іншых адукацыйных мерапрыемствах, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці;

           26.13. удзел у маладзёжных і іншых грамадскіх аб'яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству.

     27. Іншыя правы навучаюцца ўсталёўваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы.

     28. Навучэнцы абавязаны:

           28.1. добрасумленна і адказна адносіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

           28.2. клапаціцца пра сваё здароўе, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

           28.3. выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў;

           28.4. ва Установе прытрымлівацца дзелавога адзення;

           28.5. паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

           28.6. беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы адукацыі.

     29. Іншыя абавязкi навучэнцаў ўстанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы.

     30. Навучэнцы Установы могуць быць прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці.

     31. Падставамi для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці з'яўляюцца супрацьпраўнае, вiнаватая (наўмыснае ці па неасцярожнасці) невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы (дысцыплінарны правіну), у выглядзе наступных дзеянняў ( бяздзейнасці):

          31.1. спазнення або няяўкі без паважных прычын на навучальныя заняткі (заняткі);

          31.2. парушэнні дысцыпліны ў ходзе адукацыйнага працэсу;

          31.3. невыканання без паважных прычын законнага патрабавання педагагічнага работніка;

          31.4. абразы ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;

          31.5. распаўсюджвання інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю навучэнцаў;

          31.6. псуты будынкаў, збудаванняў, абсталявання або іншай маёмасці Установы;

          31.7. невыканання (парушэнні) патрабаванняў заканадаўства аб ахове здароўя, пажарнай бяспекі;

          31.8. распіцця алкагольных напояў, слабаалкагольных напояў, піва, ужывання наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў у будынках і на іншай тэрыторыі Установы, альбо з'яўлення ў названых месцах у стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення;

          31.9. курэння (спажывання) тытунёвых вырабаў у будынках і на іншай тэрыторыі Установы;

          31.10. іншых супрацьпраўных дзеянняў (бяздзейнасці).

     32. Не прызнаецца дысцыплінарным правінай дзеянне, якое адпавядае крытэрыям, названым у пункце 31 гэтага Статута, здзейсненае навучэнцам з ліку асоб з цяжкімі і (або) множнымі фізічнымі і (або) псіхічнымі парушэннямі.

     33. За здзяйсненне навучэнцам дысцыплінарнай правіны усталёўваецца дысцыплінарная адказнасць, якая выражаецца ў прымяненні да яго мер дысцыплінарнага спагнання.

     34. Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягваюцца які навучаецца, які дасягнуў да моманту здзяйснення дысцыплінарнай правіны ўзросту чатырнаццаці гадоў, а які навучаецца з ліку асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця - сямнаццаці гадоў.

     35. Да які навучаецца, які здзейсніў дысцыплінарны правіну і якая не дасягнула да моманту яго здзяйснення ўзросту, з якога настае дысцыплінарная адказнасць, могуць прымяняцца меры педагагічнага ўздзеяння (гутарка, абмеркаванне на педагагічным савеце і іншыя меры педагагічнага ўздзеяння), якія не супярэчаць заканадаўству.

     36. За здзяйсненне дысцыплінарнай правіны да які навучаецца могуць быць ужытыя наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

          36.1. заўвага;

          36.2. выгавар;

          36.3. адлічэнне.

         37. Адлічэнне як мера дысцыплінарнай адказнасці можа быць прыменена за:

          37.1. працяглая адсутнасць (больш за трыццаць дзён) без уважлівых прычын на вучэбных занятках на працягу навучальнага года;

          37.2. сістэматычнае (паўторнае на працягу навучальнага года) невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў навучэнцам, калі да яго раней прымяняліся меры дысцыплінарнага спагнання.

     38. Адлічэнне як мера дысцыплінарнага спагнання не прымяняецца да:

          - які навучаецца, ня завяршыў засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі;

          - які навучаецца, якая не дасягнула ўзросту шаснаццаці гадоў.

     39. Права выбару меры дысцыплінарнага спагнання належыць кіраўніку Установы. Пры выбары меры дысцыплінарнага спагнання павінны ўлічвацца цяжар дысцыплінарнай правіны, прычыны і абставіны, пры якіх ён здзейснены, папярэдняе паводзіны навучэнца.

     40. навучаюць, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, лічыцца невінаватым, пакуль яго віна не будзе даказаная і ўсталяваная загадам аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання, выдадзеным кіраўніком Установы.

     41. навучаюць, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, не павiнен даказваць сваю невінаватасць. Неадхільныя сумневы ў вінаватасці навучэнца, які прыцягваецца да дысцыплінарнай адказнасці, тлумачацца ў яго карысць.

     42. навучаюць, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, законны прадстаўнік непаўналетняга навучэнца, які прыцягваецца да дысцыплінарнай адказнасці, маюць права:

         42.1. знаёміцца ​​з усімі матэрыяламі, якія пацвярджаюць віну навучэнца, здымаць з іх копіі;

         42.2. даваць тлумачэнні і прадстаўляць доказы альбо адмовіцца ад дачы тлумачэнняў;

         42.3. быць заслуханым у ходзе любога які закранае іх інтарэсы разбору, прысутнічаць на ім;

         42.4. атрымаць юрыдычную дапамогу ў адпаведнасці з заканадаўствам;

         42.5. азнаёміцца ​​з загадам аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання і атрымаць яго копію;

         42.6. абскардзіць загад аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання.

     43. Падставамі для прыцягнення навучэнца да дысцыплінарнай адказнасці могуць служыць паведамленні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, праваахоўных органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый, дакладныя запіскі педагагічных і іншых работнікаў Установы, асоб, якія ажыццяўляюць ахову памяшканняў Установы.

     44. навучаюць можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіны (дзень, калі аб правіне стала або павінна было стаць вядома педагагічнаму работніку Установы), не лічачы часу хваробы навучэнца, знаходжання яго на вакацыях. Дысцыплінарнае спагнанне да непаўнагадовага які навучаецца можа быць ўжыта не раней, чым праз сем каляндарных дзён пасля накіравання апавяшчэння аднаму з яго законных прадстаўнікоў.

     45. Меры дысцыплінарнага спагнання да які навучаецца не могуць быць ужытыя пазней за шэсць месяцаў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіны.

     46. ​​Рашэнне аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання да які навучаецца афармляецца загадам кіраўніка Установы, у якім павінны змяшчацца звесткi аб навучаюць, прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, аб дасканалым дысцыплінарным правіне, форме віны (намер або неасцярожнасць), доказы віны, указанне меры дысцыплінарнага спагнання.

     47. Загад кіраўніка Установы аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання аб'яўляецца які навучаецца пад подпіс на працягу трох каляндарных дзён. Які навучаецца, ня атрымаў знаёмства з загадам аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання, лiчыцца не прыцягваліся да дысцыплінарнай адказнасці. Адмова навучэнца ад азнаямлення з загадам афармляецца актам, які падпісваецца трыма асобамі з ліку работнікаў установы адукацыі і (або) якія навучаюцца гэтага ж ўстановы адукацыі, якія дасягнулі ўзросту васемнаццацi гадоў.

     48. У тэрмiн, устаноўлены для аб'явы загаду аб ўжыванні меры дысцыплінарнага спагнання, не ўваходзіць час хваробы навучэнца, знаходжання яго на вакацыях, у адпачынку.

     49. Установа на працягу пяці каляндарных дзён з дня прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці непаўналетняга навучэнца інфармуе пра гэта ў пісьмовай форме аднаго з яго законных прадстаўнікоў.

     50. Звесткі аб прымяненні меры дысцыплінарнага спагнання заносяцца ў асабістая справа навучэнца.

     51. навучаюць лiчыцца не прыцягваліся да дысцыплінарнай адказнасці, калі на працягу аднаго года з дня прымянення да яго меры дысцыплінарнага спагнання ён не будзе паўторна прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загаду.

     52. Кіраўнік Установы, які ўжыў меру дысцыплінарнага спагнання да які навучаецца, мае права зняць яе датэрмінова па ўласнай ініцыятыве або просьбе навучэнца.

     53. Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі.

     54. Асноўныя патрабаванні, што прад'яўляюцца да педагагічных работнікаў, вызначаюцца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, зацверджанымі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

     55. Педагагічную дзейнасць не могуць ажыццяўляць асобы:

          55.1. пазбаўленыя права займацца педагагічнай дзейнасцю;

          55.2. якія маюць судзімасць;

          55.3. прызнаныя недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымi;

          55.4. якія не маюць права займацца педагагічнай дзейнасцю ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

     56. Пры ўзнікненні ў перыяд ажыццяўлення педагагічнай дзейнасці абставінаў, якія перашкаджаюць яе ажыццяўленню і прадугледжаных пунктам 55 гэтай главы, ажыццяўленне педагагічнай дзейнасці спыняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

     57. Педагагічныя работнікі маюць права на:

          57.1. абарону прафесійнага гонару і годнасці;

          57.2. забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

          57.3. творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных формаў і метадаў навучання і выхавання, навучальных выданняў і сродкаў навучання;

          57.4. доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў;

          57.5. удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі;

          57.6. удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;

          57.7. удзел у кіраванні ўстановай адукацыі;

          57.8. павышэнне кваліфікацыі;

          57.9. маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці;

          57.10. аб'яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб'яднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

          57.11. штомесячную кампенсацыю расходаў на набыццё вучэбнай і метадычнай літаратуры ў парадку і на ўмовах, якiя вызначаюцца Урадам Рэспублiкi Беларусь.

     58. Іншыя правы педагагічных работнікаў устанаўліваюцца заканадаўствам, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы.

     59. Педагагічныя работнікі абавязаны:

           59.1. ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні, які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

           59.2. выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

           59.3. ва Установе прытрымлівацца дзелавога адзення;

           59.4. паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

           59.5. павышаць свой прафесійны ўзровень, праходзіць атэстацыю;

           59.6. весці здаровы лад жыцця, прапагандаваць яго сярод навучэнцаў;

           59.7. праходзіць папярэдні медыцынскі агляд пры паступленні на працу і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, якi ўстанаўлiваецца Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь.

     60. Іншыя абавязкі педагагічных работнікаў устанаўліваюцца заканадаўствам, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы, іх працоўнымі або грамадзянска-прававымі дагаворамі.

     61. Педагагічным работнікам забараняецца выкарыстоўваць адукацыйны і выхаваўчы працэсы ў палітычных мэтах або для прымушэння навучэнцаў да дзеянняў, якiя супярэчаць Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i заканадаўству.

     62. Парушэнне працоўнай дысцыпліны, г.зн. невыкананне або неналежнае выкананне па віне работніка працоўных абавязкаў, ускладзеных на яго, цягне за сабой прымяненне мер дысцыплінарнага і грамадскага ўздзеяння, а таксама прымяненне іншых мер, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам.

     63. Законныя прадстаўнікі навучаюцца маюць права на:

           63.1. азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчымі дакументамі, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

           63.2. удзел у кіраванні ўстановай адукацыі;

           63.3. абарону правоў і законных інтарэсаў навучэнцаў;

           63.4. азнаямленне з ходам і зместам адукацыйнага працэсу, вынікамі вучэбнай дзейнасці навучэнцаў;

           63.5. атрыманне інфармацыі аб усіх відах абследаванняў (медыцынскіх, псіхалагічных, педагагічных) навучэнцаў.

     64. Іншыя правы законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы.

     65. Законныя прадстаўнікі навучаюцца абавязаны:

           65.1. забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця навучэнцаў;

           65.2. паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

           65.3. выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў.

     66. Іншыя абавязкі законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў устанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Установы.

     67. Не дапускаецца ўмяшанне законных прадстаўнікоў якія навучаюцца ў выбар педагагічным работнікам метадаў навучання, адпаведных заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

     68. Выхаванне навучаюцца Установы забяспечваецца ва ўзаемадзеянні іх законных прадстаўнікоў з педагагічнымі работнікамі.

     69. Адносіны работніка і Установы, якія ўзніклі на аснове працоўнага дагавора (кантракта), рэгулююцца Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь.

4. Фарміраванне персаналу Установы

     70. Кіраўнік Установы:

           70.1. дзейнічае ад імя Установы без даверанасці і нясе адказнасць за вынікі яе дзейнасці;

           70.2. выдае загады, заключае дагаворы, выдае даверанасці ў межах сваёй кампетэнцыі;

           70.3. ажыццяўляе прыём і звальненне работнікаў, сцвярджае іх службовыя інструкцыі.

     71. Пры прыёме на працу кіраўнік Установы абавязаны:

           71.1. запатрабаваць ад работніка дакументы, неабходныя для заключэння працоўнага дагавора ў адпаведнасці з заканадаўствам;

           71.2. азнаёміць работніка пад подпіс з даручанай працай, умовамі і аплатай працы і растлумачыць яго правы і абавязкі;

           71.3. азнаёміць работніка пад подпіс з калектыўным дагаворам, пагадненнем і дакументамі, якія рэгламентуюць ўнутраны працоўнай распарадак;

           71.4. правесці ўводны інструктаж па ахове працы;

           71.5. аформіць заключэнне працоўнага дагавора загадам і аб'явіць яго работніку пад подпіс;

           71.6. у адпаведнасці з устаноўленым парадкам завесці (запоўніць) на работніка працоўную кніжку.

     72. Штатны расклад Установы зацвярджаецца дырэктарам Установы па ўзгадненні з аддзелам адукацыі раённага выканаўчага камітэта на падставе тыпавых штатных нарматываў, зацверджаных Міністэрствам адукацыі, у межах сродкаў, выдзеленых на аплату працы.

     73. На педагагічную работу прымаюцца асобы, якія маюць неабходную прафесійную адукацыю, з прадастаўленнем адпаведных пацвярджаюць дакументаў. Кваліфікацыйныя патрабаванні да педагагічных работнікаў вызначаюцца адпаведнымі кваліфікацыйнымі характарыстыкамі.

     74. Аплата працы работнікаў Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, дзеючымі ва Установе палажэннямі аб прэміраванні, аб надбаўках і даплаты.

 5. Арганізацыя адукацыйнага і выхаваўчага працэсу ва Установе

     75. Адукацыйны працэс арганізуецца на аснове:

           75.1. прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі;

           75.2. адукацыйных стандартаў;

           75.3. дасягненняў у галіне навукі і тэхнікі, што рэалізуюцца ў галінах эканомікі і сацыяльнай сферы інавацыйных праектаў;

           75.4. педагагічна абгрунтаванага выбару формаў, метадаў і сродкаў навучання і выхавання;

           75.5. культурных традыцый i каштоўнасцей беларускага народа, дасягненняў сусветнай культуры;

           75.6. сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій.

     76. Забараняецца прыцягненне навучэнцаў Установы да выканання работ (аказанне паслуг), якiя не прадугледжаны вучэбна-праграмнай дакументацыяй, планам выхаваўчай работы Установы, праграмамі выхавання.

     77. Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адпаведных адукацыйных праграм ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншых нарматыўных дакументаў, і ўключае ў сябе тэарэтычнае і практычнае навучанне, выхаваўчую працу, самастойную працу навучэнцаў, атэстацыю навучэнцаў.

     78. Арганізацыя адукацыйнага ў рамках навучальнага года ажыццяўляецца па чвэрцях у тэрміны, устаноўленыя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь за год да пачатку адпаведнага навучальнага года і паведамляюцца удзельнікам адукацыйнага працэсу.

     79. На працягу навучальнага года для навучаюцца Установы ўстанаўліваюцца восеньскія, зімовыя, вясновыя канікулы агульнай працягласцю не менш за трыццаць дзён, а для навучэнцаў I і II класаў у III чвэрці (трэці тыдзень месяца) - дадатковыя канікулы працягласцю ў адзін тыдзень.

           - Працягласць летніх канікул павінна быць не менш за 12 каляндарных тыдняў, а для вучняў XI класаў - не менш за 10 каляндарных тыдняў.

           - Тэрміны канікул вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь за год да пачатку адпаведнага навучальнага года і паведамляюцца удзельнікам адукацыйнага працэсу.

      80. Вучэбныя заняткі ва Установе праводзяцца ў адну змену I - IX класы

      81. Адукацыйны працэс пры ажыццяўленні навучання і выхавання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме 6-дзённага вучэбнага тыдня, які ўключае 5-дзённую вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з навучэнцамі заняткаў па відах спорту, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых і іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, уключаючы арганізацыйна-выхаваўчую працу.

     82. Адукацыйны працэс арганізуецца Установай з мэтай засваення навучэнцамі зместу наступных відаў              адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі:

             - адукацыйныя праграмы пачатковай адукацыі;

             - адукацыйныя праграмы базавай адукацыі.

     83. Вывучэнне вучэбных прадметаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на базавым узроўні.

     84. Навучэнцы, з улікам меркавання іх законных прадстаўнікоў, зыходзячы са схільнасцей, жаданняў і стану здароўя могуць вывучаць асобныя вучэбныя прадметы на павышаным узроўні на факультатыўных занятках у межах колькасці вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў, устаноўленай тыпавым вучэбным планам Установы.

     85. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляецца вучэбны занятак: урок, назіранне, экскурсія і іншае занятак.

            Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, кансультацыі, практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска карысная праца.

            Факультатыўныя заняткі, як правіла, праводзяцца да пачатку або пасля завяршэння ўрокаў.

     86. Для навучэнцаў, якія па медыцынскіх паказчыках часова або пастаянна не могуць наведваць Установа, ствараюцца ўмовы для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дома.

         Пералік медыцынскіх паказанняў для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дома вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

     87. Рашэнне аб атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі дома прымаецца аддзелам адукацыі раённага выканаўчага камітэта на падставе заявы законнага прадстаўніка непаўналетняга навучэнца і заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі.

     88. Парадак арганізацыі атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дома вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

     89. Мэтай выхавання з'яўляецца фарміраванне рознабакова развітай, маральна сталай, творчай асобы навучэнца.

     90. Задачамі выхавання з'яўляюцца:

           90.1. фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;

           90.2. падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы;

           90.3. фарміраванне маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;

           90.4. авалоданне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

           90.5. фарміраванне культуры сямейных адносін;

           90.6. стварэнне ўмоў для сацыялізацыі і самаразвіцця асобы навучэнца.

     91. Выхаванне грунтуецца на агульначалавечых, гуманістычных каштоўнасцях, культурных і духоўных традыцыях беларускага народа, дзяржаўнай ідэалогіі, адлюстроўвае інтарэсы асобы, грамадства і дзяржавы.

     92. Асноўнымі патрабаваннямі да выхавання з'яўляюцца:

           92.1. адпаведнасць зместу, формаў і метадаў выхавання мэты і задачам выхавання;

           92.2. сістэмнасць і адзінства педагагічных патрабаванняў;

           92.3. пераемнасць, бесперапыннасць і паслядоўнасць рэалізацыі зместу выхавання з улікам узроставых і індывідуальных асаблівасцяў навучэнцаў;

           92.4. стварэнне ўмоў для развіцця творчых здольнасцяў навучэнцаў, уключэнне іх у розныя віды сацыяльна значнай дзейнасці.

      93. Асноўнымі складнікамі выхавання з'яўляюцца:

           93.1. грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца актыўнай грамадзянскай пазіцыі, патрыятызму, прававой, палітычнай і інфармацыйнай культуры;

           93.2. ідэалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца веды асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прывіццё падрастаючаму пакаленню асноўных каштоўнасцяў, ідэй, перакананняў, якія адлюстроўваюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці;

           93.3. маральнае выхаванне, накіраванае на далучэнне навучэнцаў да агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцяў;

           93.4. эстэтычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца эстэтычнага густу, развіццё пачуцця прыгожага;

           93.5. выхаванне культуры самапазнання і самарэгуляцыі асобы, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца патрэбы ў самаразвіцці і сацыяльным узаемадзеянні, псіхалагічнай культуры;

           93.6. выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца навыкаў здаровага ладу жыцця, ўсведамленне значнасці здароўя як каштоўнасці, фізічнае ўдасканаленне;

           93.7. гендэрнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца уяўленняў пра ролю і жыццёвым прызначэнні мужчын і жанчын у сучасным грамадстве;

           93.8. сямейнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да сям'і і выхавання дзяцей;

           93.9. працоўнае і прафесійнае выхаванне, накіраванае на разуменне навучэнцамі працы як асобаснай і сацыяльнай каштоўнасці, усведамленне прафесійнага выбару, сацыяльнай значнасці прафесійнай дзейнасці;

           93.10. экалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да прыроды;

           93.11. выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца бяспечных паводзін у сацыяльнай і прафесійнай дзейнасці, паўсядзённага жыцця;

           93.12. выхаванне культуры побыту і вольнага часу, накіраванае на фарміраванне ў навучэнца каштоўнасных адносін да матэрыяльнага асяродку, уменні мэтазгодна і эфектыўна выкарыстоўваць вольны час.

     94. Мерамі сацыяльнай абароны навучэнцаў з'яўляюцца:

           94.1. карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі;

           94.2. забеспячэнне харчаваннем;

           94.3. ахова здароўя.

     95. Заканадаўствам могуць быць устаноўлены iншыя меры сацыяльнай абароны навучэнцаў.

     96. Ва Установе ў мэтах сацыяльнай адаптацыі навучэнцаў i аптымізацыі адукацыйнага працэсу ажыццяўляюцца сацыяльна-педагагічная падтрымка навучэнцаў i аказанне ім псіхалагічнай дапамогі.

     97. Сацыяльна-педагагічная падтрымка навучэнцаў i аказанне ім псіхалагічнай дапамогі ажыццяўляюцца сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службай ўстановы адукацыі, палажэнне аб якой зацвярджаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

     98. Навучэнцы Установы могуць прыцягвацца да дысцыплінарнай адказнасці. Парадак прыцягнення навучэнцаў да дысцыплінарнай адказнасці рэгулюецца главой 14 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

     99. Выхаваўчы працэс у класе ажыццяўляе настаўнік, які выконвае абавязкі класнага кіраўніка.

     100. З навучэнцамі V - VIII класаў Установы на працягу 5 дзён па 3 вучэбныя гадзіны на дзень праводзіцца працоўная практыка (усяго 15 вучэбных гадзін на кожны з пазначаных класаў).

     101. Навучанне і выхаванне ва Установе ажыццяўляецца на беларускай мове.

     102. Пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне беларускай, рускай і адной з замежных моў навучэнцамі з'яўляецца абавязковым.

     103. Ад вывучэння беларускай ці рускай мовы могуць быць вызваленыя замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. Парадак вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца па-або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

     104. Абавязковая для вывучэння ва Установе замежная мова - англійская (французская).

     105. Агульная базавая адукацыя ўключае ў сябе дзве прыступкі:

         I ступень - пачатковая адукацыя (I - IV класы);

         II ступень - базавая адукацыя (V - IX класы).

         I і II ступені агульнай сярэдняй адукацыі складаюць агульную базавую адукацыю.

     106. На I ступені агульнай сярэдняй адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма пачатковай адукацыі. Пачатковую адукацыю дае права на працяг адукацыі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

     107. На II ступені агульнай сярэдняй адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма базавай адукацыі.

         Агульную базавую адукацыю дае права на працяг адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама на узроўнях прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

         Засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі з'яўляецца абавязковым.

     108. На III ступені агульнай сярэдняй адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма сярэдняй адукацыі.

         Агульную сярэднюю адукацыю дае права на працяг адукацыі на ўзроўнях прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыі.

     109. Парадак улiку дзяцей, якія падлягаюць навучанню на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, вызначаецца Урадам Рэспублiкi Беларусь.

     110. Па заканчэнні навучання Установай выдаюцца навучэнцам, якія асвоілі змест адпаведных адукацыйных праграм, у тым ліку паспяхова прайшлі атэстацыю, дакументы аб адукацыі. Падставай для выдачы дакумента аб адукацыі з'яўляецца рашэнне дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі Установы, рашэнне кіраўніка Установы.

     111. Абавязковае медыцынскае абслугоўванне навучэнцаў ва Установе забяспечваецца дзяржаўнымі арганізацыямі аховы здароўя.

 6. Правы і адказнасць

     112. Установа ў адпаведнасці з заканадаўствам мае права:

           112.1. ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;

           112.2. фарміраваць структуру і штатны расклад Установы;

           112.3. ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даходы дзейнасць;

           112.4. ўдзельнічаць у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычнаму забеспячэнню адукацыі;

           112.5. ажыццяўляць праверку сапраўднасці дакументаў аб адукацыі пры прыёме асоб для атрымання адукацыі і пры наяўнасці сумненняў у іх сапраўднасці шляхам накіравання запытаў у Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аб пацверджанні факту іх выдачы.

     113. Іншыя правы Установы ўстанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, статутам Установы.

     114. Установа абавязана забяспечваць:

           114.1. якасць адукацыі;

           114.2. распрацоўку і зацвярджэнне ва ўстаноўленым парадку структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адпаведнай адукацыі, яго ўдасканаленне;

           114.3. падбор, прыём на працу і расстаноўку кадраў, павышэнне іх кваліфікацыі;

           114.4. матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з устаноўленымі санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі;

           114.5. стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу;

           114.6. распрацоўку і прыняцце правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, правілаў унутранага працоўнага распарадку ўстановы адукацыі;

           114.7. маральнае і матэрыяльнае стымуляванне навучэнцаў, педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;

           114.8. меры сацыяльнай абароны навучэнцаў;

           114.9. стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання і медыцынскай дапамогі навучэнцаў;

           114.10. азнаямленне асоб (законных прадстаўнікоў непаўналетніх) пры залічэнні ва Установу з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, статутам, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а па іх патрабаванні - і з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

           114.11. садзейнічанне ўпаўнаважаным дзяржаўным органам у правядзенні кантролю за забеспячэннем якасці адукацыі.

     115. Іншыя абавязкі Установы ўстанаўліваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, статутам Установы.

     116. Установа самастойна прымае рашэнне ў пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу, ажыццяўленнi фiнансава-гаспадарчай дзейнасці і іншай дзейнасці ў рамках, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

     117. Установа ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку нясе адказнасць за:

            117.1 невыкананне функцый, якія адносяцца да кампетэнцыі Установы;

            117.2 неадпаведнасць якасці адукацыі ўстаноўленым патрабаванням;

            117.3 дзеянні, якія пацягнулі за сабой парушэнні нормаў па ахове здароўя і бяспекі жыцця вучняў і работнікаў Установы, правілаў аховы навакольнага асяроддзя ў час адукацыйнага працэсу;

            117.4 невыкананне патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў, гігіенічных нарматываў;

            117.5 парушэнне правоў і свабод навучэнцаў i работнікаў Установы.

 7. Структурныя падраздзяленні Установы

     118. Установа мае наступныя структурныя падраздзяленні: бібліятэку, вучэбныя майстэрні, лабараторыі, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, пункт сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі.

     119. Установа фарміруе сваю структуру ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і Статутам.

     120. Ва Установе функцыянуюць:

            11 вучэбных кабінетаў;

            кабінеты фізікі, хіміі, біялогіі, абсталяваныя лабараторыямі;

            кабінет інфарматыкі;

            спартыўная зала;

            бібліятэка;

            музей школы;

            бытавыя памяшканні;

            настаўнік;

            кабінет дырэктара.

     121. Абсталяванне памяшканняў Установы абсталяваннем і дапаможнікамі адпавядае санітарна-гігіенічным і педагагічным патрабаванням, тыпавых пераліках наглядных дапаможнікаў і навучальнага абсталявання для ўстаноў адукацыі.

 8. Упраўленне Установай

     

     122. Упраўленне ва Установе носіць дзяржаўна-грамадскі характар.

     123. Упраўленне ва Установе ажыццяўляецца на прынцыпах законнасці, дэмакратыі, галоснасці, ўліку грамадскай думкі і сістэмнасці кіравання адукацыяй.

     124. Мэтамі кіравання ў сферы адукацыі з'яўляюцца:

            124.1. правядзенне дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі;

            124.2. ўдасканаленне і развіццё сістэмы адукацыі;

            124.3. рэалізацыя адукацыйных праграм, праграм выхавання.

     125. Упраўленне Установай ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутам Установы і будуецца на прынцыпах адзінаначалля і самакіравання.

     126. Непасрэднае кіраўніцтва Установай ажыццяўляе яго кіраўнік, які прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады ў парадку, устаноўленым Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі заканадаўчымі актамі.

     127. Дырэктар Установы ў дзейнасці па кіраванні узаемадзейнічае з органамі самакіравання Установы.

     128. Асноўным органам самакіравання Установы з'яўляецца савет, які ўзначальвае кіраўніком Установы.

Кампетэнцыя, склад і арганізацыя дзейнасці савета Установы вызначаюцца Палажэннем аб савеце Установы, якiя зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

     129. Ва Установе ствараюцца і (або) могуць стварацца іншыя органы самакіравання: педагагічны савет, апякунскі савет, бацькоўскі камітэт, палажэнні аб якіх зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

     130. Органы самакіравання Установы ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам, статутам Установы.

     131. Дырэктар Установы нясе адказнасць за арганізацыю санітарна-гігіенічнага і супрацьэпідэмічнага рэжыму ва Установе, змест і арганізацыю адукацыйнага працэсу, харчаванне вучняў, аказанне медыцынскай дапамогі вучням у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 9. Фінансаванне і гаспадарчая дзейнасць Установы

     132. Фінансаванне Установы адукацыі ажыццяўляецца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту, сродкаў заснавальнікаў, сродкаў, атрыманых ад дзейнасці, якая прыносіць даходы дзейнасці, бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

     133. Установа можа ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даходы дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.

     134. Ажыццяўленне Установай прыносіць даходы не цягне зніжэння яго фінансавання за кошт сродкаў мясцовага бюджэту.

     135. Аказанне платных паслуг ва Установе не можа ажыццяўляцца ўзамен або ў рамках адукацыйнай дзейнасці, якая фінансуецца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту, пагаршаць якасць прадастаўлення паслуг у сферы адукацыі, якія аказваюцца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту.

     136. Сродкі, атрыманыя Установай ад прыносіць даходы, паступаюць у іх самастойнае распараджэнне і расходуюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам і іх статутамі.

     137. Забараняецца ўсталёўваць установам адукацыі нарматывы па ажыццяўленню прыносіць даходы.

     138. Матэрыяльна-тэхнічная база Установы фарміруецца Заснавальнікам у адпаведнасці з патрабаваннямі, усталяванымі заканадаўствам.

     139. Матэрыяльна-тэхнiчную базу Установы складаюць зямельныя ўчасткі, будынкі, збудаванні, абсталяванне і іншае маёмасць.

     140. Ва Установе адукацыі павінны быць:

            140.1. памяшкання, кабінеты, лабараторыі, майстэрні, пляцоўкі, забяспечаныя мэбляй, інвентаром, сродкамі навучання, неабходнымі для арганізацыі адукацыйнага працэсу;

            140.2. памяшканні для заняткаў фізічнай культурай і спортам;

            140.3. iншая маёмасць у адпаведнасці з санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі.

     141. Да сродкаў навучання ставяцца прыборы, абсталяванне, інструменты, вучэбна-наглядныя дапаможнікі, кампутары, кампутарныя сеткі, аўдыёвізуальныя сродкі і іншыя матэрыяльныя аб'екты, неабходныя для рэалізацыі адукацыйнай праграмы.

     142. Развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з праграмай развіцця сістэмы адукацыі, праграмай развіцця агульнай сярэдняй адукацыі дзяцей і моладзі з улікам патрэб асобы, грамадства і дзяржавы ў павышэнні якасці адукацыі.

10. Міжнароднае супрацоўніцтва

     143. Міжнароднае супрацоўніцтва накіравана на атрыманне адукацыі ва Установе замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца па-або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, а таксама на ўдзел у міжнародных адукацыйных мерапрыемствах.

     144. Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі ажыццяўляецца на аснове міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, дагавораў, што заключаюцца паміж установай адукацыі Рэспублікі Беларусь і арганізацыяй замежнай дзяржавы (міжнароднай арганізацыяй, замежным грамадзянінам, асобай без грамадзянства, якія часова знаходзяцца па-або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь), міжнародных і нацыянальных праектаў і праграм у сферы адукацыі.

     145. Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі, у тым ліку знешнегандлёвая дзейнасць, ажыццяўляецца на прынцыпах незалежнасці, роўнасці, узаемнай выгады, узаемнай павагі ў адпаведнасці з заканадаўствам і не павінна наносіць шкоду суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, нацыянальнай бяспекі і інтарэсам асобы, грамадства і дзяржавы.

 11. Парадак рэарганізацыі і ліквідацыі ўстановы

     146. Стварэнне, рэарганізацыя і ліквідацыя Установы ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства.

     147. Рашэнне аб ліквідацыі Установы прымаецца Заснавальнікам на падставе ацэнкі наступстваў такой ліквідацыі з улікам колькасці асоб, якія падлягаюць навучанню на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі на тэрыторыі адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, і колькасці дзяржаўных устаноў, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі на гэтай тэрыторыі.

      148. У выпадку спынення дзейнасці Установы, анулявання, спынення дзеяння спецыяльнага дазволу (лiцэнзii) на адукацыйную дзейнасць Установы (па яго адасобленым падраздзяленням, у адносінах да адной або некалькіх работ і (або) паслуг, якія складаюць адукацыйную дзейнасць) Заснавальнік прымае меры па пераводу навучэнцаў з іх згоды, згоды законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў у іншыя ўстановы адукацыі, якія рэалізуюць адпаведныя адукацыйныя праграмы, у парадку, устанавлен аемом Урадам Рэспублікі Беларусь.

12. Парадак унясення змяненняў і дапаўненняў у Статут

       149. Установа абавязана накіраваць на зацвярджэнне Заснавальніку адпаведныя змяненні і дапаўненні ў гэты Статут і ў месячны тэрмін з даты іх зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку накіраваць пакет дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі ў выпадках:

           змены Заснавальніка;

           змянення назвы;

           змены відаў дзейнасці;

           змены парадку ўтварэння маёмасці і размеркавання прыбытку;

           змены месцазнаходжання;

           змянення іншых абставінаў, звесткі аб якіх у адпаведнасці з заканадаўствам павінны ўтрымлівацца ў Статуце.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.