Палажэнне аб апякунскім савеце ДУА "Вяжноўская базавая школа"

Дата: 27 ноября 2015 в 09:05, Обновлено 28 декабря 2018 в 10:12

ПАЛАЖЭННЕ 
аб апякунскім савеце

ДУА «Вяжноўская базавая школа»

1. Агульныя палажэнні

     1. Апякунскі савет ДУА «Вяжноўская базавая школа" з'яўляецца органам самакіравання ДУА «Вяжноўская базавая школа" (далей Школа) і прызначана аказваць садзейнічанне ў забеспячэнні яе дзейнасці і развіцця.

     2. Апякунскі савет з'яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі і ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні яго дзейнасці і развіцця.

     3. Рашэнне аб стварэнні апякунскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.

     4. Апякунскі савет арганізуе сваю работу ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным  Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства, статутам установы адукацыi.

     5. Апякунскі савет распрацоўвае, прымае і арганізуе рэалізацыю планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах ўстановы адукацыі.

     6. Апякунскі савет узаемадзейнічае з кіраўніком установы адукацыі і іншымі органамі самакіравання ўстановы адукацыі па пытаннях функцыянавання і развіцця ўстановы адукацыі. Прадстаўнік апякунскага савета можа ўдзельнічаць у рабоце іншых органаў самакіравання.

     7. Рашэннi апякунскага савета носяць кансультатыўны і рэкамендацыйны характар.

     8. Выкананне членамі апякунскага савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове.

     9. Дзейнасць апякунскага савета можа быць спыненая па ініцыятыве і (або) рашэнню агульнага сходу апякунскага савета.

2. Мэты і задачы дзейнасці апякунскага савета

     Асноўнай мэтай дзейнасці апякунскага савета з'яўляецца садзейнічанне Школе ў ажыццяўленні яго статутных функцый, аб'яднанне намаганняў дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, працоўных калектываў, асобных грамадзян, накіраваных на ўмацаванне вучэбна-матэрыяльнай базы, ахову здароўя развіццё здольнасцяў і талентаў выхаванцаў і навучэнцаў у школе, стварэнне спрыяльных умоў для выхавання, вучобы, працы і адпачынку дзяцей, навучэнцаў, студэнтаў, выкладчыкаў і іншых работнікаў.

     Задачамі дзейнасці апякунскага савета з'яўляюцца:

       1. садзейнічанне установе адукацыі ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі;

       2. распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах ўстановы адукацыі;

       3. садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў працы педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;

       4. вызначэнне напрамкаў, форм, памераў і парадку выкарыстання сродкаў апякунскага савета, у тым ліку на:

           4.1. ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы;

           4.2. ўдасканаленне арганізацыі харчавання навучэнцаў;

           4.3. правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў;

           4.4. іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам;

           4.5. садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;

           4.6. мэтавае выкарыстанне сродкаў апякунскага савета.

     Апякунскі савет дзейнічае на аснове прынцыпаў:

       1. добраахвотнасці членства;

       2. раўнапраўя членаў апякунскага савета;

       3. калегіяльнасці кіраўніцтва;

       4. галоснасці прымаемых рашэнняў.

3. Членства ў апякунскім савеце

     1. У склад апякунскай Рады могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.

     2. Рашэнне пра ўключэнне ў склад апякунскай рады прымаецца агульным сходам апякунскага савета.

     3. Член апякунскага савета мае права:

        3.1. уносіць прапановы па ўсіх напрамках дзейнасці апякунскага савета на сходах апякунскага савета;

        3.2. атрымліваць інфармацыю, наяўную ў распараджэнні апякунскага савета;

        3.3. ўдзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца папячыцельскім саветам.

     4. Член апякунскага савета абавязаны:

        4.1. выконваць патрабаванні дадзенага Палажэння;

        4.2. выконваць палажэнні статута ўстановы адукацыі;

        4.3. прымаць актыўны ўдзел у дзейнасці папячыцельскага савета, прадугледжанай гэтым Палажэннем;

        4.4. выконваць рашэнні апякунскай рады.

     5. Удзельніцтва ў апякунскім савеце спыняецца:

        5.1. па заяве члена апякунскага савета, якое ён прадстаўляе агульнаму сходу;

        5.2. па рашэнню агульнага сходу ў сувязі з выключэннем з апякунскага савета.

     6. Пры выхадзе або выключэнні з членаў апякунскага савета добраахвотныя ўзносы не вяртаюцца.

4. Арганізацыйная структура, кіруючы орган, фінансавыя сродкі апякунскага савета

     1. Вышэйшым органам кіравання апякунскім саветам з'яўляецца агульны сход. Узначальвае агульны сход апякунскага савета старшыня апякунскага савета, які выбіраецца на 3 гады.

        1.1. Агульныя сходы праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз у паўгоддзе.

        1.2. Па ініцыятыве адной трэці членаў апякунскага савета можа быць скліканы пазачарговы агульны сход.

     2. Агульны сход мае права прымаць рашэнні, калі ў ім удзельнічаюць больш за палову членаў апякунскага савета.

        2.1. Рашэнні прымаюцца простай большасцю прысутных членаў апякунскага савета.

        2.2. Рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да выключнай кампетэнцыі агульнага сходу, прымаюцца кваліфікаванай большасцю (не менш як дзве трэці) галасоў прысутных членаў апякунскага савета.

        2.3. Рашэння агульнага сходу апякунскага савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.

     3. Старшыня апякунскага савета ў адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй:

        3.1. кіруе дзейнасцю апякунскага савета;

        3.2. старшынюе на агульных сходах апякунскага савета;

        3.3. забяспечвае выкананне рашэнняў агульнага сходу апякунскага савета;

        3.4. ўяўляе апякунскі савет ва ўсіх ўзаемаадносінах з дзяржаўнымі, грамадскімі і іншымі арганізацыямі і фізічнымі асобамі па ўсіх пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі апякунскага савета;

        3.5. вырашае іншыя пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі агульнага сходу.

     4. Да кампетэнцыі агульнага сходу апякунскага савета адносяцца:

        4.1. прыняцце рашэння аб членстве ў апякунскай радзе;

        4.2. выбар старшыні апякунскага савета і прыняцце рашэння аб датэрміновым спыненні яго паўнамоцтваў;

        4.3. вызначэнне прыярытэтаў дзейнасці апякунскага савета і прыняцце рашэння пра ўдасканаленне, змене структуры і скасаванні апякунскага савета;

        4.4. распрацоўка, прыняцце і арганізацыя рэалізацыі перспектыўных і бягучых планаў дзейнасці апякунскага савета ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем;

        4.5. вызначэнне парадку фарміравання і выкарыстання фінансавых сродкаў і іншага маёмасці, якая знаходзіцца ў распараджэнні апякунскага савета;

        4.6. вядзенне ўліку паступлення і расходавання сродкаў апякунскага савета і падрыхтоўка справаздач аб іх выкарыстанні ў адпаведнасці з рашэннем агульнага сходу;

        4.7. разгляд і зацвярджэнне штогадовага справаздачы апякунскага савета аб дзейнасці і выкарыстанні маёмасці, у тым ліку і грашовых сродкаў.

     5. Да кампетэнцыі членаў і (або) ініцыятыўных груп апякунскага савета адносяцца:

        5.1. падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні дзейнасці ўстановы адукацыі;

        5.2. выкананне прынятых рашэнняў з улікам прапаноў і заўваг членаў апякунскага савета;

        5.3. фарміраванне парадку дня і падрыхтоўка неабходных матэрыялаў для разгляду і прыняцця па іх рашэнняў на чарговым агульным сходзе апякунскага савета, штогадовай справаздачы аб выніках дзейнасці апякунскага савета;

        5.4. ўзаемадзеянне з зацікаўленымі па дасягненню мэтаў, прадугледжаных статутам установы адукацыi;

        5.5. разгляд іншых пытанняў, вынесеных на абмеркаванне агульнага сходу апякунскага савета.

     6. Сакратар апякунскага савета:

        6.1. ажыццяўляе арганізацыйную працу па падрыхтоўцы агульных сходаў апякунскага савета;

        6.2. арганізуе вядзенне i захаванне пратаколаў агульных сходаў апякунскага савета.

     7. Фінансавыя сродкі апякунскага савета фарміруюцца з добраахвотных узносаў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам, якiя залiчваюцца на бягучы (разліковы) рахунак па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі, і выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем апякунскага савета.

5. Спыненне дзейнасці апякунскага савета

     1. Дзейнасць апякунскага савета можа быць спынена:

        1.1. па ініцыятыве апякунскага савета і (або) рашэнню агульнага сходу;

        1.2. па ініцыятыве савета (педагагiчнага савета) школы

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.